Заявете любимите си игри и комикси за възрастни

Заявете игра

През годините събрахме страхотна общност от хора, които обичат Игри за възрастни и комикси.

Често хората искат игри, комикси или друго съдържание, което доставяме и поради това създадохме тази опция.

Сега можете да заявете любимата си игра и ни кажете за новата версия на това и ние ще го качим възможно най-бързо.

Някои правила за здравия разум:
- Не изпращайте твърде много заявки за една и съща игра. (Виждаме всяка заявка и се опитваме да качим играта или комикса възможно най-скоро.)
- Не изпращайте други заявки в този формуляр.
- Не изпращайте други заявки за съдържание.

Попълнете това поле
Попълнете това поле
Попълнете това поле
Само за да докажете, че сте човек, моля, разрешете уравнението: 16 - 3 =?
Въведете резултата от уравнението, за да продължите