RPG игри

RPG игри

Някои игри, които са създадени с RPG Maker, се нуждаят от RTP (Runtime Package).
Във файла по-долу ще намерите няколко RTP пакета.
Разбира се, че трябва да знаете кой пакет е подходящ за вашата игра, моля, проверете прочетения файл на играта.
Смятаме, че е най-лесно да инсталирате всички пакети и да забравите за търсенията.